Bezoekersgroep

Jezus stelt, zoals we lezen in Mattheüs 25, een indrukwekkende reeks vragen aan zijn leerlingen, ook aan ons.
Samengevat komt dit neer op: heb je aandacht kunnen geven aan wie naast je leeft?

Pastorale zorg is niet meer de taak van de voorganger alleen. Er is een groep van gemeenteleden die gecoördineerd vorm geeft aan het pastoraat. De voorgangster begeleidt deze groep.
Van belang is, dat als er moeilijkheden zijn; ziekte of dingen waarbij de bezoekster niet kan helpen, dat dit (met goedkeuring van de betreffende persoon) doorgegeven wordt aan ondergetekende, zr. Truus Bruinings,  die dan contact op neemt met de predikante.

Met het schrijven van dit stukje trof mij een uitspraak die ik hierbij wil doorgeven:

“Als we geen grote dingen kunnen doen, kunnen we kleine dingen doen met grote liefde”.