Liturgiegroep

De liturgiegroep verzorgt enkele, meest speciale, diensten per jaar.

De liturgiegroep bestaat uit:

Diet Frieling

Romkje Knipscheer

Yp Samplonius

Dirkje Sijtsma

Jolanda Valk