Waar staan we voor?

Waar staan we voor?

Onze gemeente kenmerkt zich ook vandaag nog door een aantal typisch doopsgezinde kenmerken:

  • Terughoudendheid met betrekking tot geweld. Vele doopsgezinden zijn actief in vredesbewegingen.
  • Terughoudendheid ten aanzien van de overheid in het algemeen. We zijn voorstander van een strikte scheiding van kerk en staat.
  • Grote betrokkenheid bij praktische hulpverlening aan naasten dichtbij en ver weg.
  • Net als alle doopsgezinde gemeenten zijn wij democratisch georganiseerd, op basis van gelijkwaardigheid.
  •  Afwijzing van de kinderdoop. Om lid te worden van de gemeente is een bewuste, persoonlijke keus nodig.

Als doopsgezinde gemeente proberen we naar het voorbeeld van Jezus te leven en bij te dragen aan een samenleving van vrede, eerlijk delen en een gezond milieu. De doopsgezinde gemeente in Buitenpost zet haar deuren open voor ieder die zoekt naar verdieping in zijn of haar leven.