Wat geloven wij?

Wat geloven wij?

Hierbij wordt in de eerste plaats geput uit de veelkleurige en rijke joods-christelijke traditie. Tegelijk is er openheid voor andere vormen van spiritualiteit. De gemeente wil een plaats zijn voor mensen, die hun levenswandel mede laten bepalen door geloofsvragen in verbondenheid met elkaar. Daarbij wil zij in de doopsgezinde traditie staan.

Onze gemeente wil de traditie verbinden met de wereld van vandaag. Zij wil een plek zijn voor mensen o.a. die zoeken naar antwoorden op hun geloofs- en levensvragen. In de vorm van zondagse diensten, gespreksgroepen, en andere samenkomsten hoopt zij hiertoe een bijdrage te leveren en mensen aan te spreken, zodat zij zich thuis kunnen voelen bij onze gemeente,